Amphos 21 informa del uso de cookies en su web para optimizar la difusión de la información. Mediante el uso de nuestro sitio web usted acepta nuestra política respecto al uso de cookies. Cuentame más!
Nuclear
Amphos 21 en todo el ciclo nuclear.
Minería
Amphos 21 con la industria minera.
Agua
Amphos 21 en todo el ciclo del agua.
Sostenibilidad
Amphos 21 por el desarrollo sostenible
CCS y Cambio Climático
Amphos 21 en la captura y almacenamiento de CO2.
Otros Mercados
Amphos 21 en otros mercados.
Inicio > Actualizaciones LinkeIn
Actualizaciones LinkeIn
Jornada "Geoquímica ambiental. Una eina per conèixer la qualitat del nostre entorn"
Jornada "Geoquímica ambiental. Una eina per conèixer la qualitat del nostre entorn" // Mayo 2017

Els processos naturals i l’activitat humana modifiquen de forma continuada el quimisme del medi que ens envolta. El fet de conèixer els sistemes geoquímics del nostre entorn ajuda a resoldre diversos aspectes ambientals que condicionen el desenvolupament i la sostenibilitat de la nostra societat i del conjunt d’éssers vius. En aquest context, al llarg de les darreres dècades ha guanyat força el concepte “geoquímica ambiental”, entesa com una branca interdisciplinària de les ciències de la Terra, adreçada a l’estudi dels efectes dels processos geoquímics naturals i antropogènics en el medi ambient en general.

Recentment, l’ICGC ha publicat la monografia tècnica Geoquímica ambiental a Catalunya. Recull d’articles. La publicació, en la qual han participat un total de 65 especialistes, inclou un recull de 22 articles que versen sobre l’aplicació de la geoquímica ambiental en: determinar composicions i propietats geoquímiques de referència dels materials que constitueixen el substrat geològic; entendre els processos geoquímics i hidrogeoquímics naturals que tenen o poden tenir uns efectes en la qualitat del medi ambient i els recursos disponibles; identificar i caracteritzar la contaminació del medi associada a l’activitat antròpica, i, atenuar, remeiar, emmagatzemar i gestionar residus.

L’ICGC acollirà aquesta jornada a la seva seu amb l’objectiu de debatre sobre l’estat de l’art de la geoquímica ambiental a Catalunya i d’identificar possibles actuacions de futur en aquesta branca de les ciències de la Terra. La jornada s’adreça a tots els professionals de l’Administració, del món empresarial i de l’àmbit acadèmic interessats en la geoquímica i la seva aplicació en la caracterització i la gestió de la qualitat del nostre entorn. Es lliurarà un exemplar de la monografia tècnica a tots els assistents.

Quan

Data 30.05.2017

Horari

de 09:30 a 13:40 hores

On

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona

Enllaços d'interès:

http://www.icgc.cat/ca/L-ICGC/Agenda/Jornada-Geoquimica-ambiental.-Una-eina-per-coneixer-la-qualitat-del-nostre-entorn
http://www.colgeocat.org/ca/Agenda/2017/5/30/calendar/#1
http://www.colgeocat.org/ca/Noticies/16/1610/GEOQUIMICA_AMBIENTAL_UNA_EINA_PER_CONEIXER_LA_QUALITAT_DEL_NOSTRE_ENTORN/


Documentos relacionados: